Tarieven

Algemene voorwaarden dansstudio In2Dance.


algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van dansstudio in2dance, hierna ook te noemen: de dansstudio.Contributie per 1 september 2023:

reguliere lessen: 


Leeftijd/categorie Bedrag per maand


3 t/m 5 jaar    €16.00


t/m 15 jaar     €19.50


16 jr eo          €22.001e extra les per maand €9.50

2e extra les per maand + €6.00

(2 extra reguliere lessen = 15.50 per maand extra) contributie is inclusief WA-en ongevallenverzekering en Buma Stemra rechten.

exclusief:

* kledingkosten voor optredens/move it 

* kosten voor deelname Move it.Tarieven voor selecties:

Aantal lesuren & Kosten 

1 uur- €23.50

1.5 uur - €26.75

2 uur - €30.00

2.5 uur - €33.30

3 uur - €36.50

3.5 uur - €39.75

4 uur - €42.95Doe je naast selectie lessen nog mee aan reguliere lessen

zie dan de prijzen voor 1e extra les (en tweede extra les)


contributie is inclusief WA-en ongevallenverzekering en Buma Stemra rechten.

exclusief:

* kledingkosten voor optredens/move it / wedstrijden

* kosten voor wedstrijden

* kosten voor deelname Move it.
Proeflessen

U kunt gebruik maken van 1 gratis proefles.Betalingen

Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Dit is voor u en voor ons de makkelijkste manier van betalen. U hoeft niet elke maand te controleren of u betaald heeft en contributiewijzigingen worden voor u door ons aangepast. Als het lidmaatschap wordt opgezegd, stopt ook de automatische incasso. Omstreeks de 10e van elke maand wordt de contributie van uw rekening afgeschreven. Bij de eerste betaling wordt eenmalig extra € 10,- inschrijfgeld afgeschreven, plus de het bedrag voor de bondscontributie.


Bent u het –om een geldige reden- met een afschrijving niet eens, dan kunt u het bedrag binnen 30 dagen via uw bank terug laten storten. Indien de contributie niet tijdig geïncasseerd kan worden, komen alle eventuele kosten, zoals incasso-, deurwaarder-,en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk voor eigen


rekening. In2Dance heeft bij verzuim van betaling het recht de toegang tot de les of andere activiteiten te weigeren. 


Lidmaatschap en opzegging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. Wijziging van uw gegevens kunt u doorgeven via mail.. Opzegtermijn van 2 maanden.

U dient dit voor de 15e van de maand door te geven via de mail, dan stopt het lidmaatschap per 15e van de daarop volgende maand.


wijziging van les: bijvoorbeeld van een selectiegroepn naar een reguliere groep. Of van 2 reguliere groepen naar 1 reguliere groep.

Dit graag doorgeven via mail en/of trainers. De contributie wordt dan aangepast.

Wijzig je van les tijdens het seizoen dan passen we dit gelijk aan.

Wijziging van les vanaf de start van een nieuw seizoen, gaat vanaf het nieuwe seizoen in.


helemaal stoppen??? altijd mailen! dat is een geldige opzegging. 


seizoen in2dance:

seizoen 2022-2023 loopt van 29 augustus tot en met vrijdag 1 september 2023

seizoen 2023-2024 loopt van vrijdag 1 september 2023 tot en met vrijdag 30 augustus 2024. 


Leden die langer dan 2 maanden uit de roulatie blijven door een blessure of zwangerschap, kunnen in overleg met leiding en ledenadministratie meteen opzeggen.

De lidgegevens blijven in het systeem staan, maar op deze manier hoeft er geen bondscontributie betaald te worden. (Dit gebeurt wel als een lid ingeschreven blijft.) 

Op het moment dat de incasso weer ingaat, wordt door het systeem automatisch inschrijfgeld berekend. 


Tarieven en rooster

In2Dance  kan zonder verdere aankondiging de tarieven voor het lidmaatschap verhogen, tevens behoudt In2Dance zich het recht voor – indien nodig – roosterwijzigingen toe te passen.


Inschrijvingen

Inschrijven gaat via een formulier. Die krijgt u in de les of u kunt mailen naar: in2dance@hotmail.nl.  Dit is tevens een machtigingsformulier. U wordt verzocht dit volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren in de les. Ondertekende gaat akkoord met de voorwaarden van In2Dance en is ten minste 18 jaar of ouder ten tijde van ondertekening. Minderjarigen dienen het formulier te laten ondertekenen door een ouder of voogd.


Doe mee pas:

Met een “doe mee pas’ kunt u zich ook aanmelden bij dansstudio In2Dance.